Cookie beleid Voetbalvereniging L.M.O.

De website van Voetbalvereniging L.M.O. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5 Vuistregels

5 Vuistregels

De vuistregels zijn een handzame vorm van de regels waaraan men zich binnen L.M.O. moet houden. Het betekent niet dat indien deze regels niet worden overtreden, alles goed is, maar wel dat indien deze regels worden overtreden er iets mis is.

1.   FATSOEN
2.   RESPECT
3.   CONSEQUENT
4.   BEHULPZAAM
5.   ELKAAR AANSPREKEN BIJ NIET NALEVEN BOVENSTAANDE

Om het nog eenvoudiger te maken, hebben we wat details uitgewerkt

Vuistregels voor een trainer:

1)    Te allen tijde correct taalgebruik, in ieder geval steeds waar de kinderen bij zijn. Dus niet vloeken, niet schelden, geen woorden gebruiken die naar ziektes verwijzen, en steeds de Nederlandse taal gebruiken zodat we voor elkaar verstaanbaar zijn. We stimuleren elkaar in positieve zin en weerhouden ons van negatief commentaar. Kinderen hebben behoefte aan complimenten en weten (nog) niet hoe ze met negatieve kritiek moeten omgaan. De kans dat negatieve kritiek zich vertaald in agressie is groot.

2)    Te allen tijde respectvol gedrag naar derden, scheidsrechter in het bijzonder, zeker waar de kinderen bij zijn. Voorbeeld doet volgen! Dus geen commentaar leveren op scheidsrechters, je tegenstander altijd met eerbied behandelen, steeds handen geven voor en na een wedstrijd, en tolerantie jegens andere culturen. Geen eigenrichting, volg de regels van de KNVB en volg de regels van onze vereniging.

3)    Consequent zijn, wat voor de ene geldt, geldt ook voor de ander. Kinderen zijn erg gevoelig voor inconsequent gedrag en luisteren niet meer als oorzaak en gevolg niet meer duidelijk zijn. Je maakt met elkaar afspraken, die afspraken kan je niet steeds veranderen. Men moet op je kunnen rekenen, kunnen bouwen. Vriendjespolitiek hoort niet in voetbal thuis. Het is begrijpelijk dat je wil winnen, maar ook al is een speler nog zo goed, als hij/zij zich niet gedraagt, mag hij net als die speler die minder goed is, echt niet meespelen.

4)    De vereniging is WIJ, dus we doen de dingen samen en delen zowel plezier als klussen met elkaar. Alle mensen binnen de vereniging zijn vrijwilligers. Trainers, scheidsrechters en bestuursleden doen dit werk omdat ze het leuk vinden om anderen hierbij ter wille te zijn. Geen van deze mensen zit te wachten op gezeur en gedoe. Als iedere trainingsavond er steeds weer gezeurd moet worden om op te ruimen, als na iedere wedstrijddag weer dezelfde opdraaien om de kleedkamers schoon te maken, als na een dagje voetbal overal op het terrein afval ligt, als steeds dezelfde ouders weer voor vervoer zorgen, is het begrijpelijk dat er spanningen ontstaan. Iedereen kan wel op zijn of haar manier bijdragen. Als je dat niet kan, kun je beter geen lid worden van een verenigingen. Het woord, vereniging, zegt al genoeg. Je verenigt je krachten.

5)    We spreken elkaar aan op ons gedrag en roepen zo nodig iemand ter verantwoording. Ontoelaatbaar gedrag zoals geweld of schelden wordt altijd onverwijld bij de gedragscommissie en/of het bestuur gemeld. We vinden het allemaal de moeite waard dat men zich bij L.M.O. aan de regels houdt. Iedereen hoort deze vijf regels uit het hoofd te kennen, en zich er ook aan te houden. Omdat we ze allemaal kennen, kunnen we elkaar er ook op aanspreken. Een eenvoudig sorry is in beginsel genoeg om de gemaakte fout af te wikkelen. Het gaat om inzicht en verandering, verbetering. Pas als iemand geen inzicht toont in eigen misdragingen, steeds weer in herhaling valt, dan zal er van bovenaf ingegrepen moeten worden. De Gedragscommissie heeft als taak verandering te weeg te brengen. Het Hoofdbestuur is naast de KNVB als enige bevoegd te straffen. Als trainers met spelers afspraken maken om het gedrag te veranderen, kan dat als straf over lijken te komen, maar zolang het doel is te komen tot gedragsverandering, dus inzicht in gedrag en hoe het anders moet, dan is dat de moeite waard!

 

Vuistregels voor een speler:

1)    Te allen tijde correct taalgebruik, niet schelden, vloeken of ander ongepast taalgebruik. Ook gebruik je geen woorden die naar ziektes verwijzen. En we hanteren het Nederlandse als gemeenschappelijke taal zodat we voor elkaar verstaanbaar zijn. We stimuleren elkaar in positieve zin en weerhouden ons van negatief commentaar.

2)    Te allen tijde respectvol gedrag naar elkaar, eerbied voor volwassenen en in het bijzonder de scheidsrechter, trainer en andere vrijwilligers binnen de vereniging. Dus geen commentaar leveren op scheidsrechters, je tegenstander altijd met eerbied behandelen, steeds handen geven voor en na een wedstrijd, en tolerantie jegens andere culturen. Geen eigenrichting, volg de regels van de KNVB en volg de regels van onze vereniging. Je slaat dus niet, ook niet omdat je meent terug te moeten slaan. Geweld is onder geen omstandigheid toegestaan.

3)    Gehoorzaam zijn naar wat de scheidsrechter, trainer of een vrijwilliger van L.M.O. je opdraagt. Je mag weigeren, maar je gaat niet in discussie tijdens een wedstrijd of training. Als je weigert moet je wel het veld verlaten tot na de wedstrijd of de training. Als je meent dat er sprake is van vriendjespolitiek, of een trainer vergeet dat het gaat om spelen en niet om winnen, al is winnen nog zo belangrijk, afspraak is afspraak. Alleen als je met je team gezamenlijk besluit af te wijken van die afspraken, mag het anders. De afspraken die je aan het begin van het seizoen met je trainer maakt zijn een soort contract. Een contract kent altijd twee kanten.

4)    L.M.O. is WIJ. Wij zijn de moeite waard en wij zorgen voor elkaar. Samen uit, samen thuis. Samen kleedkamers opruimen, samen spullen van het veld halen, samen naar uitwedstrijden, om de beurt zorgen we voor vervoer en begeleiding. Op het moment dat je lid wordt van L.M.O. ga je ook vrijwillig de verplichting aan te helpen binnen de vereniging. Alle leden zijn verplicht binnen mogelijkheden te helpen. Als je het ene niet kan, kan je wellicht ergens anders helpen. Ook ouders worden daarom gevraagd zich in te zetten, om mede namens hun kind een bijdrage te leveren aan de vereniging. Zie je een leeg flesje staan, breng het terug naar de bar. Zie je afval liggen, ruim het op. Zie je mensen rotzooi trappen, spreek ze aan. Zie een trainer met teveel spullen sjouwen, biedt aan te helpen. Zie je mensen worstelen met een doel van het veld dragen, help met het dragen. L.M.O. is jouw moeite waard!

5)    Wat een ander doet, straalt op ons af. Dus als een ander zich misdraagt, spreken we die daar op aan en zo nodig melden we het wangedrag aan de trainer en/of het bestuur. We zijn allemaal mensen, dus al snel vergeten we wel eens wat, of vallen we in oude gewoontes terug. Besef dat veel wangedrag niet eens kwaadwillend is. Aanspreken kan dus en moet ook. Een eenvoudig sorry kan dan al vaak genoeg zijn. Verantwoordelijkheid nemen en de gemaakte rotzooi alsnog zelf opruimen, alsnog je handen uit de mouwen steken, zorgen dat het wangedrag gecompenseerd wordt. Als mensen geen inzicht tonen in het verkeerde gedrag, of steeds in herhaling vallen, zal uiteindelijk door de Gedragscommissie moeten worden ingegrepen. De Gedragscommissie heeft immers tot taak te komen tot een verbetering van het algemeen klimaat bij L.M.O., een veiliger voetbalklimaat waar iedereen zich thuis voelt.

 

Uiteraard dienen alle anderen, ouders, toeschouwers, derden zich ook aan die regels te conformeren. Zij die zich niet aan deze regels houden, kunnen en zullen erop worden aangesproken. In het uiterste geval kan het Hoofdbestuur een terreinverbod opleggen. Deze regels gelden voor het L.M.O. terrein en alle L.M.O.-activiteiten, ook buiten het L.M.O.-terrein.

Het niet eerbiedigen en naleven van deze regels kan worden gemeld bij de Gedragscommissie die het wangedrag zal onderzoeken, eventueel (doen) bemiddelen en vervolgens zo nodig advies uitbrengen aan het Hoofdbestuur.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!